سرور مجازی آمریکا (ویندوز ، لینوکس ، میکروتیک)

VDS USA R1
 • 1Core 2000MH Cpu
 • 1024 Ram
 • 10GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Dedfiberco دیتاسنتر های
VDS USA R2
 • 1Core 4000MH Cpu
 • 2024 Ram
 • 15GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Dedfiberco دیتاسنتر های