سرور مجازی هلند (ویندوز ، لینوکس ، میکروتیک)

VDS NE R1

سرور هلند وارز دارای آنتی دیداس

 • 1Core 2000MH Cpu
 • 1024 Ram
 • 10GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Amesterdam Leaseweb WorldStream دیتاسنتر های
VDS NE R2

سرور هلند وارز دارای آنتی دیداس

 • 1Core 4000MH Cpu
 • 2024 Ram
 • 15GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 IP
 • Amesterdam Leaseweb WorldStream دیتاسنتر های